Tags

, , , , ,

The corpses of the brothers De Witt, on the Groene Zoodje at the Lange Vijverberg in The Hague, 20 August 1672.

The corpses of the brothers De Witt, on the Groene Zoodje at the Lange Vijverberg in The Hague, 20 August 1672.

Title: The corpses of the brothers De Witt, on the Groene Zoodje at the Lange Vijverberg in The Hague, 20 August 1672.
Date: Circa 1672 – 1702
Artist: Jan de Baen (1633 – 1702)
Medium: Oil on canvas
Dimensions: 69.5 x 56 cm
Current location: Rijksmuseum Amsterdam
Inscriptions: Dit sijn de lijcken van Jan ende Cornelis de Witt door een voornaem schilder naer het leeven afgeschildert soo als deselven des avonts ten elff ueren noch aenden wip hingen. Cornelis is die geene sonder pairuque. Jan de Witt met sijn eijgen hair. Dit is het eenichste principaal naer het leven gedaen den XX augusti MDCLXXII en daerom veel gelt waerdich.

Johan de Witt on Wikipedia.

Advertisements